Stosunkom z Moskwą będą poświęcone najbliższe obrady ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii. Zdaniem szefowej unijnej dyplomacji, muszą oni dokonać szczerej wymiany opinii, szukając odpowiedzi na pytanie, jak z tego wyjść.

Obecna sytuacja jest niezwykle trudna dla Rosji i w jej interesie powinno leżeć przyczynienie się do rozwiązania konfliktu - mówi Federica Mogherini.

Jednocześnie wszyscy wiemy, że Rosja odgrywa ważną rolę nie tylko na Ukrainie, ale też w Syrii, Iranie, na Bliskim Wschodzie i w Libii. Z jednej strony więc - podkreśla wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - musimy umocnić nasze poparcie dla Ukrainy, z drugiej podjąć rozmowy z Moskwą na temat naszych wzajemnych relacji i roli, jaką Rosja odegrać może w innych regionach kryzysów.