Marszałek przypomniał, że zawsze był przeciwnikiem przekazania tych środków do MSZ-u. Powiedział, że zarówno na jego ręce, jak i do komisji, która zajmuje się Polonią wpłynęło wiele wniosków i skarg w tej sprawie.

Na wszystkich spotkaniach, które miałem, wszędzie zgłaszano do mnie wnioski o to, by Senat przywrócił dawny system, który się sprawdził - podkreślił marszałek.

Bogdan Borusewicz dodał, iż sprawowanie opieki nad Polakami zagranicą i nad i Polonią bez pieniędzy jest iluzoryczne. 

Jego oświadczenie senatorowie Prawa i Sprawiedliwości przyjęli oklaskami. Cieszymy się, że ten błąd został naprawiony - mówił senator Grzegorz Bierecki. Dodał, że bardzo ważną prestiżowo sprawą jest to, by Senat był gestorem tych środków.

W tej chwili zarządcą pieniędzy przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za Granica jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W 2012 roku pieniądze te zostały odebrane Senatowi i przekazane temu resortowi w czasie, gdy kierował nim obecny marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Poprawkę zgłoszoną przez marszałka Borusewicza musi jeszcze zatwierdzić cała Izba a później Sejm.