Franciszek napisał, że należy zrobić wszystko, aby - jak to ujął - wykorzenić w Kościele plagę seksualnego wykorzystywania nieletnich oraz otworzyć drogę pojednania i uleczenia tych, którzy padli jego ofiarą.

Celem wspomnianej komisji ma być wypracowanie inicjatyw zapewniających ochronę nieletnim, a także udzielenie odpowiedzi, jakich wymaga sprawiedliwość i miłosierdzie. Służące temu samemu celowi programy muszą przygotować także episkopaty i władze zakonne, które powinny również spotykać się z ofiarami i prosić je o przebaczenie.

Naszym obowiązkiem - napisał na koniec papież Franciszek - jest pokorne przyznanie się do niegodziwości popełnionych w przeszłości i zadośćuczynienie im.