Papież wezwał do modlitwy za braci i siostry szukających schronienia z dala od swojej ziemi i domu, a także o to, aby szanowana była zawsze ich godność. Z uznaniem wyraził się o tych, którzy spieszą im z pomocą i apelował, by wspólnota międzynarodowa działała zgodnie i skutecznie na rzecz zapobiegania przyczynom przymusowej emigracji.

Papież wspomniał raz jeszcze o ukazującej się jutro encyklice ekologicznej, podkreślając, że apeluje w niej o troskę o nasz wspólny dom, który obraca się w ruinę, co szkodzi wszystkim, a szczególnie ubogim.

Franciszek w słowie do Polaków przypomniał postać św. brata Alberta Chmielowskiego, wzywając, by za jego przykładem otworzyli serca na potrzeby braci i byli dla innych "dobrzy jak chleb". 

ZOBACZ TEŻ: Ostry sprzeciw Polski ws. uchodźców. "Nie zgadzamy się, by ktoś wyliczał...">>>