Poinformowało o tym łotewskie przewodnictwo. 

Wstępne ustalenia formalnie muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie i europosłowie w głosowaniu. Ma to być formalnością i ostatecznie przepisy w tej sprawie mają być gotowe jesienią.