Luksemburg sprawuje obecnie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania mają ocenić sytuację, związaną z masowym napływem imigrantów i przedyskutować środki, jakie ma podjąć Wspólnota w tej dziedzinie.

O zwołanie spotkania, poświęconego problemowi uchodźców zwróciły się do rządu Luksemburga Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Od początku roku przedostało się do Europy przez Morze Śródziemne przeszło 300 tysięcy imigrantów.