Jak mówiła, ci którzy dzisiaj uważają, że sprawa uchodźców ich nie dotyczy, już jutro mogą być tym dotknięci, choćby poprzez kwestionowanie jedności Europy.

Wcześniej niemiecka kanclerz Angela Merkel ostrzegała, że zamknięcie granicy niemiecko-austriackiej mogłoby doprowadzić do poważnych napięć na Bałkanach, być może nawet do konfliktu militarnego. Szacuje się, że w tym roku do Niemiec przybędzie co najmniej 800 tysięcy uchodźców.