W ramach obchodów święta przynoszą przystrojone w kwiaty, czapki lub papierosy czaszki na cmentarze, gdzie chrzczą je wodą święconą. Następnie zabierają je do swoich domów. Trzymają je tam licząc, że przyniosą im zdrowie, miłość i pieniądze.

Taka tradycja ma swoje korzenie w dawnych zwyczajach rdzennych mieszkańców Andów, gdzie czaszki były symbolami śmierci, ale też odrodzenia.