Rada Bezpieczeństwa, na czele której stoi prezydent Macedonii Gjorge Ivanov, chce przygotować teren pod postawienie ogrodzenia wzdłuż granicy. Celem nie jest zamknięcie granicy z Grecją, lecz ograniczenie napływu imigrantów.

Gabinet prezydenta w wydanym oświadczeniu podkreślił, że postawienie ogrodzenia na granicy z Grecją będzie krokiem ostatecznym, jeśli kraje europejskie, do których zmierzają imigranci, znacząco ograniczą ich przyjęcie. Macedonia znalazłaby się wtedy w trudnej sytuacji, zostałaby z nadmiarem uchodźców na swoim terytorium. Decyzję o postawieniu ogrodzenia podejmie prezydent Macedonii.

W Macedonii od sierpnia z powodu ogromnego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu obowiązuje stan wyjątkowy wzdłuż południowej granicy z Grecją i północnej z Serbią.