Na granicy między Grecją a Macedonią przebywa obecnie kilkuset Marokańczyków, Irańczyków i Pakistańczyków. Utknęli tam, gdy kraje znajdujące się na tak zwanej „trasie bałkańskiej” rozpoczęły selekcjonowanie osób wpuszczanych na swe terytoria. W ten sposób podróż na zachód kontynuują jedynie obywatele Syrii, Iraku i Afganistanu. Taka decyzja nie spodobała się pozostałym imigrantom, którym między innymi Macedonia odmówiła pozwolenia na przekroczenie granicy.

Kilku Irańczyków ogłosiło protest głodowy. Częściowo rozebrani zaszyli sobie usta i tak usiedli naprzeciw policyjnego kordonu. Macedonia jest kolejnym po Słowenii, Chorwacji i Serbii krajem bałkańskim, który na swoje terytorium wpuszcza tylko obywateli wybranych państw objętych działaniami wojennymi. Ograniczenia te zostały wprowadzone po ostatnich zamachach w Paryżu.