Przewodniczący Komisji podkreślił, że mimo zagrożenia terroryzmem nie można dopuścić by upadł system Schengen. Gdyby do tego doszło nie będzie miała też sensu wspólna waluta. Mówiąc o uchodźcach zwrócił uwagę, że trzeba udzielić zdecydowanie większej pomocy nie tylko Turcji, ale innym krajom sąsiedzkim - szczególnie Jordanii i Libanowi, które dały schronienie migrantom.

Odnosząc się do walki z terroryzmem Jean-Claude Juncker wyraził nadzieję na szybkie wprowadzenie Europejskiego Rejestru Pasażerów, który obejmie także przeloty wewnątrz Unii. Apelował do państw członkowskich o lepszą współpracę tajnych służb, co w walce z terroryzmem jest niezbędne.

Poinformował, że w grudniu Komisja przedstawi projekt lepszej ochrony zewnętrznych granic Unii.