W orędziu wygłoszonym na Placu świętego Piotra w Rzymie papież powiedział , że tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja, pokój i miłosierdzie. Wezwał też do otwarcia serc, by przyjąć łaskę dnia, w którym Jezus przyszedł na ziemię. Tylko Boże miłosierdzie może uwolnić ludzkość od wielu postaci zła, czasami potwornego, jakie rodzi w niej egoizm - podkreślił Franciszek dodając, że Boża łaska może nawrócić serca i otworzyć drogi wyjścia z sytuacji po ludzku nierozwiązywalnych.

Papież nawiązał też do konfliktów na Bliskim Wschodzie. Prosimy Pana, aby porozumienie osiągnięte na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych mogło jak najszybciej doprowadzić do uciszenia zgiełku broni w Syrii - powiedział Franciszek. Wezwał też społeczność międzynarodową, aby skupiła się na położeniu kresu walkom w Libii, Iraku, Jemenie i Afryce. Niech Boże Narodzenie przyniesie prawdziwy pokój także Ukrainie, zapewnieni ulgę osobom dotkniętym skutkami konfliktu i pobudzi wolę do realizacji podpisanych umów, aby przywrócić zgodę w całym kraju - dodał papież.

Franciszek wezwał wiernych, aby pamiętali o najsłabszych, zwłaszcza o uchodźcach, ofiarach handlu ludźmi i handlu narkotykami. Niech zostaną wynagrodzeni obfitym błogosławieństwem zarówno osoby jak i państwa, które wielkodusznie starają się ratować i przyjmować wielu migrantów i uchodźców, pomagając im zbudować godną przyszłość dla siebie i swoich bliskich - powiedział papież przypominając, że w Roku Jubileuszowym najcenniejszym darem Boga jest miłosierdzie. Po wygłoszeniu orędzia Franciszek udzielił tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi - Miastu i Światu.