Do Austrii wracają osoby, które przekroczyły granicę z Niemcami, ale nie miały ważnych dokumentów albo nie chciały się ubiegać o azyl w tym kraju. Odsyłani są głównie migranci z Afganistanu, Maroka i Algierii, natomiast Syryjczycy na ogół otrzymują azyl w Niemczech.

Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała wczoraj, że Niemcy w tym roku przyjmą wyraźnie mniej uchodźców niż w roku ubiegłym. Kanclerz zwracała przy tym uwagę na konieczność integrowania osób już przybyłych do kraju.