Najpierw miażdżąca większością głosów przyjęto zmiany dotyczące wprowadzania i czasu obowiązywania stanu wyjątkowego. Następnie, we wtorek niewielką przewagę uzyskała propozycja pozbawiania obywatelstwa francuskiego ludzi podejrzanych o kontakty z terrorystami, a którzy mają paszporty dwóch państw. Dzisiaj 317 posłów było za przyjęciem poprawek do konstytucji umożliwiających wprowadzenie tych zmian - 199 głosowało przeciw.

Stan wyjątkowy już raz przedłużany dekretem prezydenta Francois Hollande’a, który wprowadzono po zamachach 13 listopada wywołuje protesty na lewicy będącej zdania, iż ogranicza on prawa człowieka, a nie ma ku temu w tej chwili podstaw. Władze twierdzą, że umożliwia on skuteczniejszą walkę z terroryzmem. Dzisiaj przyjęta ustawa zostanie przegłosowana w połowie marca w Senacie. Ze względu na to, iż dotyczy ona zmian w Konstytucji ostatecznie musi ją zaakceptować Kongres, czyli wspólne posiedzenie obydwu izb Parlamentu w Wersalu.