Autor publikacji Andrej Fiodarau w artykule zatytułowanym "Warszawa jest gotowa wznowić dialog z Mińskiem" pisze, że ogólnie rzecz biorąc wzajemne relacje między Polską i Białorusią chociaż nie są najlepsze, to jednak i nie należą do najgorszych. Zaś ich perspektywy nie są beznadziejne. "Jednak niebezpieczeństwo może przyjść z zewnątrz" za sprawą konfrontacji Rosji z Zachodem, jak dodaje.

"Agresywna polityka Moskwy zmusza wschodnich członków NATO do troski o swoje bezpieczeństwo w tym poprzez umocnienie odpowiedniej infrastruktury. Pod tym pretekstem Kreml może zmusić białoruskie władze do rozmieszczenia na swoim terytorium rosyjskich obiektów wojskowych. W takim przypadku mówienie o jakimkolwiek zmniejszeniu napięcia na linii Mińsk-Warszawa będzie niezmiernie problematycznie" - czytamy w gazecie internetowej "Nawiny".