Osoba starająca się o niemiecki paszport będzie musiała na przykład wiedzieć, co to jest opozycja albo ile krajów związkowych wchodzi w skład Republiki Federalnej Niemiec. Za przystąpienie do testu trzeba będzie zapłacić 25 euro. Jeśli ktoś obleje, będzie mógł zdawać jeszcze raz.

W ubiegłym roku obywatelstwo niemieckie przyznano 126 tysiącom cudzoziemców. Może się o nie starać osoba, która przez co najmniej osiem lat mieszka stale na terenie Niemiec.

Według naszych informacji, testy nie są specjalnie trudne. Wystarczy wiedza ogólna na poziomie liceum i średnia znajomość języka niemieckiego.

A oto przykładowy test

1. Gdzie znajduje się siedziba parlamentu?
a. w siedzibie rządu w Bonn
b. w budynku Reichstagu w Berlinie
c. w Urzędzie Kanclerskim

2. Do społeczno-kulturalnego wizerunku Niemiec należą sportowcy. Którzy z niżej wymienionych sportowców są Niemcami?
a. Michael Schumacher, Oliver Kahn, Dirk Nowitzki
b. Martina Hingis, Fernando Alonso, Ralf Schumacher
c. Boris Becker, Michael Jordan, Stefan Kretzschmar

3. Wymień trzy państwa, które graniczą z Niemcami.
a. Francja, Szwecja, Polska
b. Francja, Dania, Polska
c. Włochy, Hiszpania, Rosja

4. Co wydarzyło się 8 maja 1945 roku?
a. koniec II wojny światowej
b. inwazja Normandii
c. atak na Pearl Harbor

5. Jakie możliwości mają rodzice, by wpływać na wybór partnera życiowego synów lub córek?
a. partnerzy są wybierani przez rodziców
b. rodzicom wolno jedynie polecić partnera
c. partner jest wybierany przez ojca

6. Kto może w Republice Federalnej składać wniosek o rozwód?
a. tylko mąż
b. mąż i żona
c. tylko rodzice

7. Jak się nazywa najwyższy niemiecki sąd?
a. Sąd Związkowy
b. Sąd Niemiec
c. Sąd Konstytucyjny

8. Co wynalazł Johannes Gutenberg?
a. telewizję
b. radio
c. druk

9. Jak wielu mieszkańców mają Niemcy?
a. 250 milionów
b. 53,5 miliona
c. 82,45 miliona

10. Po upadku III Rzeszy Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne. Kto kontrolował te cztery strefy?
a. USA, ZSRR, Austria, Wielka Brytania
b. USA, ZSRR, Hiszpania, Wielka Brytania
c. USA, Wielka Brytania, Francja, ZSRR

11. Jakie wydarzenie w NRD jest związane z datą 17 czerwca 1953 roku?
a. upadek muru berlińskiego
b. powstanie robotnicze przeciwko dyktaturze Niemieckiej Partii Jedności SED
c. nieudany zamach na Ericha Honeckera

12. W niemieckich kinach od 2004 roku można zobaczyć film "Das Wunder von Bern". Do jakiego spotowego wydarzenia nawiązuje ten film?
a. wygrana Niemiec z Włochami 10:2 w 1954 r.
b. wygrana Niemiec z Węgrami 3:2 w 1954 r.
c. wygrana Niemiec z Francją 1:0 w 1954 r.

13. Jakie kraje związkowe powstały na terytorium byłej NRD?
a. Berlin, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Hesja, Bawaria, Saksonia-Anhalt, Dolna Saksonia
b. Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Nadrenia-Palatynat, Hesja, Turyngia, Saksonia
c. Brandenburgia, Berlin, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia

14. Jak nazywa się wspólnota państ europejskich?
a. Unia Europejska
b. Wspólnota Europejska
c. Zjednoczone Państwa

15. Wytłumacz powód zbudowania Muru Berlińskiego (13 sierpnia 1961 w Berlinie).
a. podwyższenie muru ze względu na wiele ucieczek
b. wzniesienie wałów ochronnych wokół Niemiec jako zabezpieczenia przed wrogami
c. wniesienie muru między wschodnim i zachodnim Berlinem w celu zamknięcia granicy

16. Republika Federalna Niemiec ma trzystopniowy podział aministracyjny. Jak nazywa się najniższy poziom jednostki samorządowej?
a. Gemeinde oder Kommune
b. Obmann oder Amtsrat
c. Kommunarde oder Kommission

17. W jakim organie związkowym lub krajowym obywatele mogą składać swoje prośby i zażalenia?
a. Komisja Śledcza
b. Komisja Zażaleń
c. Komisja Petycji

18. Jak nazywa się hymn RFN i od jakich słów się zaczyna?
a. "Nasze Niemcy" (2. strofa) - "Niemiecka kobieta i niemieckie wino"
b. "Niemiecka pieśń" (3. strofa) - "Jedność, prawo i wolność"
c. "Oda do radości" - "O radości, iskro bogów"

19. Co oznacza pojęcie "system wielopartyjny"?
a. W Niemczech dopuszcza się udział wielu partii w walce o głosy wyborców
b. Partie, które są zbyt duże są dzielona. żeby zagwarantować wyborcom większą możliwość
wyboru, np. CDU i CSU
c. W wyborach musi startować co najmniej pięć partii

20. Co wydarzyło się 17 lipca 1944 roku?
a. samobójstwo Hitlera
b. zamach na Hitlera w jego głównej siedzibie w Wilczym Szańcu
c. kapitulacja Niemiec

21. Co oznacza pojęcie "podział władzy"?
a. parlament, sądy i rząd funkcjonują niezależnie od siebie
b. żeby odciążyć organa rządowe od obowiązków, władza jest dzielona
c. władza państwowa jest podzielona między naród

22. Kiedy została utworzona Bundweswehra?
a. 12 listopada 1955 r.
b. 3 października 1990 r.
c. 12 listopada 1949 r.

23. Które miasto jest stolicą Republiki Federalnej Niemiec?
a. Berlin
b. Wiesbaden
c. Bonn

24. Prawo nie toleruje żadnej osobistej zemsty lub odwetu. Do kogo należy wymierzanie sprawiedliwości?
a. do niemieckiego systemu sądowniczego
b. do ofiary przemocy
c. do starszyzny rodzinnej

25. Jak nazywa się najwyższy organ ustawodawczy w Republice Federalnej Niemiec i kto wybiera jego członków?
a. parlament krajowy (Landtag), wybierany przez przedstawicieli krajów związkowych
b. parlament (Bundestag), wybierany w ogólnokrajowych wyborach
c. prezydent, wybierany przez Zgromadzenie Narodowe

26. Jak się nazywa konstytucja RFN?
a. Demokratische Verfassung
b. Regierungserklärung
c. Grundgesetz

27. Co oznacza pojęcie Holocaust?
a. wyniszczenie Ormian
b. wielka ofensywa wojskowa przeciwko Rosjanom
c. ludobójstwo

28. Które partie są reprezentowane w niemieckim Bundestagu?
a. CDU, NDP, CSU, Zentrum
b. PDS, Zieloni, DGB, Hartz IV
c. CDU/CSU, SPD, PDS/Linkspartei, FDP, Zieloni

29. W jakich wyborach w Niemczech mogą brać udział obywatele innych państw, należących do
Unii Europejskiej?
a. w wyborach do Bundestagu
b. w wyborach komunalnych i wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
c. w wyborach prezydenta

30. Jakie prawa chroni artykuł 1. konstytucji?
a. prawo do pracy
b. prwo do wolności prasy
c. prawa człowieka

31. Które z trzech osób poniżej są niemieckimi filozofami?
a. Sokrates, Jeremy Bentham, Tom Buhrow
b. Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer
c. Platon, John Locke, Dieter Bohlen

32. Co oznacza 5-procentowy próg w wyborach do niemieckiego Bundestagu?
a. partie powinny uzyskać pięć procent głosów, żeby wejść do Bundestagu
b. każda partia ma pięcioprocentowy udział w rządzie
c. co najmniej pięć procent deputowanych partii musi brać udział w głosowaniu

33. Jak często odbywają się wybory do niemieckiego Bundestagu?
a. co cztery lata
b. co pięć lat
c. co trzy lata

p

Odpowiedzi:

1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8c, 9c, 10c, 11b, 12b, 13c, 14a, 15c, 16a, 17c, 18b, 19a, 20b, 21a, 22a, 23a, 24a, 25b, 26c, 27c, 28c, 29b, 30c, 31b, 32a, 33a