Tekst uchwały Rady Bezpieczeństwa "wzywa do rozejmu natychmiastowego, trwałego i całkowicie przestrzeganego". Chce też zupełnego wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy.

Rezolucja "potępia wszelką przemoc i agresję wymierzoną w ludność cywilną i wszystkie akty terroryzmu". Rada apeluje również "o dostarczenie bez utrudnień pomocy humanitarnej na teren całej Strefy" i "wyraża radość z przedsięwzięć mających na celu utworzenie bezpiecznych korytarzy humanitarnych".

USA tłumaczyły, że wstrzymały się od głosu w oczekiwaniu na rezultaty mediacji prowadzonych przez Egipt. Jednak pomimo tego - jak tłumaczyła amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice - popierają treść rezolucji nr 1860.

Egipt we wtorek zaproponował natychmiastowe przerwanie ognia między Izraelem a Palestyńczykami, po którym mogłoby dojść do rozmów na temat rozwiązań długoterminowych, w tym zakończenia blokady Strefy Gazy.