John Solecki, które kierował biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w ośrodku administracyjnym prowincji - Quetcie, został uprowadzony 2 lutego. Porywacze opanowali jego samochód i zastrzelili kierowcę.

Do uprowadzenia przyznało się ugrupowanie pod nazwą Zjednoczony Front Wyzwolenia Beludżystanu. Rzecznik ugrupowania oświadczył, że uprowadzenia dokonano aby "zwrócić uwagę ONZ" na los mieszkańców Beludżystanu.

Zagroził on, że Amerykanin zostanie zamordowany jeśli ONZ nie spowoduje uwolnienia 141 kobiet z pakistańskich więzień, nie dostarczy informacji o zaginionych 6000 osobach i "nie rozwiąże kwestii niepodległości Beludżystanu zgodnie z Konwencją Genewską".