Joshua Muravchik jest profesorem Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości w Waszyngtonie, członkiem zarządu nadającego do Chin Radia Wolna Azja. Zasiada we władzach Komitetu na rzecz Wyzwolenia Iraku. Współredaguje "World Affairs Journal" i "Journal of Democracy".

Roman Kuźniar, politolog, jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie stosunków międzynarodowych. Jest autorem wielu publikacji, m.in.: "Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki", a ostatnio "Droga do wolności. Polityka zagranicznej III RP".

Debata pt. "Polskich z Ameryką po wyborach?"” odbędzie się we wtorek 24 czerwca w Warszawie, w Auli A Collegium Civitas, niepaństwowej uczelni wyższej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk (Pałac Kultury, XII piętro). Początek o 18.30.

Całość poprowadzi szef "Europy" - Maciej Nowicki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Obszerna relacja z debaty opublikowana będzie w Tygodniku Idei "Europa", ukazującym się w każdą sobotę wraz z DZIENNIKIEM.