Od 2005 roku, kiedy po raz pierwszy uczniowie zdawali maturę zgodnie z nowymi zasadami, liczba tych, którzy egzamin oblali, jest zatrważająca. Niestety, ani resort edukacji, ani Centralna Komisja Egzaminacyjna nic nie robią, by to zmienić.

W tym roku maturę zdało zaledwie 79 proc. uczniów szkół średnich. Jak zwykle, najlepiej radzą sobie uczniowie liceów ogólnokształcących - 89 proc. otrzymało wynik pozytywny. Najgorzej wypadają absolwenci liceów profilowanych - egzamin oblało aż 37 proc. abiturientów.

Podobnie jak w poprzednich latach, najlepiej z maturą poradzili sobie uczniowie z dużych miast - zdało 81 proc. z nich. Na wsi zdało tylko 65 proc.

Co ciekawe, okazało się, że lepiej z egzaminem maturalnym poradzili sobie uczniowie szkół publicznych - maturę zdało 80 proc. W szkołach niepublicznych z egzaminami poradziło sobie tylko 58 proc. uczniów.

Ci, którym na egzaminie powinęła się noga i oblali jeden egzamin (11 proc. zdających), mają jeszcze jedną szansę - mogą zdać poprawkę w sierpniu.