Akcja protestacyjna ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa i rządzących na problemy wymiaru sprawiedliwości. Prezes "Iustitii" Irena Kamińska uważa, że uchwały i apele sędziów nie znajdują poparcia władzy ustawodawczej i wykonawczej, a propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące wynagrodzeń nie otrzymują formy projektu satysfakcjonującej ich ustawy.

Sędziowie nie wyznaczali rozpraw na dni pomiędzy 26 a 28 listopada, a rozprawy już wcześniej przewidziane na ten termin przesuneli. Odbędą się tylko te, których przesunięcie byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Sędziowie mają nadzieję, że ich protest przyniesie spodziewany efekt. W przeciwnym wypadku będą kontynuować podobne akcje protestacyjne.