Archeolodzy asystowali podczas robót, bo już wcześniej w okolicach Kotarszyna dokonano podobnych odkryć. Tym razem naukowcy znaleźli fragment chaty z glinianą polepą oraz skorupy naczyń. Według Artura Jedynaka z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziska należą do kultury amfor kulistych, która występowała w latach 2700 - 2000 p.n.e. w dorzeczu Łaby, w Polsce, Mołdawii, na Wołyniu i Podolu. To oznacza, że odkopane przedmioty mogą liczyć ponad 4,5 tysięcy lat.

Już wcześniej w okolicach Stryczowic, Kotarszyna i Witosławic w gminie Waśniów odkopywano znaleziska z różnych epok - od neolitu do średniowiecza. W Stryczowicach m.in. znaleziono i przebadano duży, neolityczny obiekt ziemny z około tysiącem zabytków krzemiennych i ceramicznych. "Ta ziemiankowa, nieckowata struktura stanowiła prawdopodobnie zagrodę pięć tysięcy lat temu" - mówi Artur Jedynak.