Według sondażu zadowolonych z życia jest 83 procent Polaków, z kolei grupa niezadowolonych stanowi tylko 13 procent. Autorzy badania zwracają uwagę, że z roku na rok w tego typu ankietach, coraz więcej Polaków przyznaje się do zadowolenia. W 1992 roku było to 69 procent, w 2003 roku już 78 procent.

Czyżby kryzys nie popsuł nam humorów? Nie do końca, bo warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród optymistów aż 67 proc. stanowi grupa "raczej zadowolonych", a tylko 16 procent nazwało się "bardzo zadowolonymi".

Najbardziej zadowolone z życia są osoby, które dobrze oceniają swoją sytuację materialną. Są to w większości młodzi, dobrze wykształceni mieszkańcy dużych miast - specjaliści i prywatni przedsiębiorcy.

Pesymiści to z kolei ich odwrotność - najmniej zadowoleni z życia to osoby narzekające na biedę, często bezrobotni, raczej starsi mieszkańcy niewielkich miast.