Badania przeprowadzone wśród 25 krajów Unii Europejskiej (bez Cypru i Malty, Islandii, Norwegii i Szwajcarii) wskazują na znaczne różnice w dostępie do lekarstw na zachodzie i wschodzie Unii Europejskiej.

Fundusze na walkę z rakiem w Europie wynoszą średnio 125 euro na mieszkańca, co stanowi 6,4 proc. wydatków na służbę zdrowia, to jest o 1,5 proc. więcej niż w Polsce. W naszym kraju wydatki na walkę z nowotworami w przeliczeniu na jedną osobę wynoszą jedynie 41 euro.

To liczba zbliżona do tego, ile wydaje się w Czechach i na Węgrzech.