W wyniku II etapu konkursu zostały wyłonione blogi do oceny Jury, oraz wyboru Blogów Blogerów.

Każdy z Jurorów, spośród dziesięciu blogów mu przedstawionych, wybierze 3 blogi, które nomino-wane będą do Nagrody Głównej i Wyróżnień Głównych. Spośród trzech wytypowanych przez siebie blogów, Juror – znawca danej kategorii, wskaże jeden blog, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii tematycznej.

Blogi nominowane przez poszczególnych Jurorów zostaną przedstawione wszystkim członkom Ka-pituły Konkursu. Po zapoznaniu się z nimi Jurorzy spotkają się i w bezpośredniej dyskusji podejmą decyzję o wyborze najlepszego blogu i tym samym przyznają mu tytuł Blog Roku 2008, oraz o wy-borze dwóch blogów, które otrzymają tytuł Blog Roku 2008 - Wyróżnienie Główne.

Równolegle z obradami Jury toczy się głosowanie internautów. W wyniku głosowania SMS zostaną przyznane dwie nagrody blogerów – Blog Blogerów i Blog Teen Blogerów.

Głosowanie będzie polegać na wysłaniu SMS-a na numer 7144. Decyzja o SMS-owej formule głosowania podyktowana była troską o wiarygodność głosów. Cały dochód, z pominięciem kosztów operatorów, zostanie przekazany na cele charytatywne. Na uczestników głosowania czekają nagrody w postaci 10 aparatów cyfrowych.

Wynik głosowania internautów będzie znany bezpośrednio po zakończeniu głosowania (09.02.2009) i zostanie ogłoszony w serwisie konkursowym www.blogroku.pl. Efekt obrad Kapituły – przyznanie tytułów, wyróżnień i nagród - zostanie ogłoszony 12 lutego 2009 r., podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się w Warszawie.

Konkurs organizowany jest już po raz czwarty. W Kapitule Konkursu zasiadają w tym roku: Dorota Wellman, Tadeusz Sznuk, Jarosław Flis, Jacek Żakowski, Monika Rogozińska, Wojciech Mann, Rafał Bryndal, Sławomir Shuty, Grupa Twożywo i zespół Nefer. Konkurs Blog Roku 2008 odbywa się pod patronatem Blog.pl. Patronami medialnymi są: TVN, TVN24, Bluszcz, Newsweek, Radio Zet, Dzien-nik.pl,Plejada.pl i Marketing&More

Nagrodami w konkursie są, m.in.: voucher na podróż marzeń, skutery, laptopy i sprzęt fotogra-ficzny. Łączna wartość nagród to ok. 80 tysięcy złotych.

-----------------------------------------------------

Blogroku.pl

To największe wydarzenie w polskiej sieci, dedykowane blogosferze. Do ubiegłorocznej edycji zgłoszonych zostało przeszło 15 tysięcy blogów.