O kontrolę OZZL wystąpił w pierwszej połowie stycznia. Izba podkreśla, że zgłoszone zagadnienia zostaną zbadane podczas planowej kontroli wykonania planu finansowego NFZ w 2008 roku. Będzie ona przeprowadzona w drugim i trzecim kwartale tego roku.

Lekarski związek wystąpił także do prokuratury o sprawdzenie, czy prezes NFZ nie dopełnił obowiązku właściwego zwiększenia wyceny świadczeń szpitalnych na 2009 rok. Lekarze zwrócili się również do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania antymonopolowego wobec Funduszu.

Rzeczniczka NFZ Edyta Grabowska-Woźniak, odnosząc się do zarzutów pod adresem prezesa Funduszu, powiedziała nam wtedy, że wszystkie decyzje finansowe podejmowane przez NFZ oparte są na planie zaakceptowanym we wrześniu 2008 roku przez ministra finansów oraz ministra zdrowia. "Dla NFZ kontrole są czymś normalnym jak w każdej innej instytucji, która dysponuje i wydaje publiczne pieniądze" - powiedziała Grabowska-Woźniak.