Od 2003 roku liczba uczniów deklarujących regularne palenie papierosów spadła z 31 do 22 procent, a zażywających narkotyki z 24 do 15 procent. Nadal wysoka jest jednak liczba pijących alkohol. W 1992 roku picie piwa deklarowało 49 procent uczniów, w następnych latach odsetek ten rósł, by w 2003 roku osiągnąć poziom prawie 80 procent. W ubiegłym roku jego spożycie nieznacznie spadło - picie piwa deklarowało trzech na czterech uczniów.

Rośnie za to liczba pijących wódkę. W 2008 roku była to ponad połowa uczniów. Dla porównania, w 1992 roku wódkę piło ledwie 28 procent młodzieży. Za to stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszy się wino, które pije 33 procent uczniów.

Dużo bardziej optymistyczne są wyniki badania dotyczące papierosów. W ogóle nie pali 62 procent uczniów - to wynik najlepszy od 1996 roku, kiedy niepalenie deklarowało sześciu na dziesięciu uczniów. W ciągu ostatnich pięciu lat spadła też liczba uczniów zażywających narkotyki. W zeszłym roku kontakt z nimi miało 15 procent ankietowanych, w 2003 roku - 24 procent. Najczęściej wybierana była marihuana, którą paliło 80 procent uczniów eksperymentujących z narkotykami.