Zwalnianie dyrektorów regionalnych TVP zaczęła 20 stycznia bierzącego roku. Wypowiedzenia dostali już dyrektorzy TVP Warszawa, TVP Wrocław, TVP Kraków, TVP Katowice, TVP Rzeszów, TVP Kielce i TVP Gorzów oraz zastępcy dyrektorów w Bydgoszczy i Rzeszowie. Zgodnie z ustawą dyrektorów powołuje rada nadzorcza na wniosek zarządu. Jednak do odwołania ich wystarczy już sam zarząd, bez zgody rady. Zgoda rady nadzorczej jest potrzebna wtedy, gdy zarząd chce dyrektora nie tylko odwołać, ale i zwolnić z pracy.

>>>Zobacz, jak działa TVP pod rządami Farfała

Rada nadzorcza TVP nie przegłosowała zmian personalnych i odłożyła to na luty. W związku z tym Telewizja Polska musi płacić podwójne pensje - dyrektorom, którzy zostali odwołani, jednak nie zwolnieni z pracy oraz p.o. dyrektorom kierującym oddziałami.

Jeżeli i w lutym rada nie podejmie decyzji o zwolnieniu odwołanych dyrektorów Telewizja Polska nadal będzie zmuszona wypłacać podwójne pensje.