UKE skontrolował 323 urzędy pocztowe na terenie całego kraju. Okazało się, że w mieście liczba udogodnień umożliwiających sprawną obsługę osób niepełnosprawnych jest większa niż na wsi. Zaledwie 34 procent wiejskich placówek i 52 procent miejskich posiada odpowiednie podjazdy, które pozwalają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich samodzielnie wjechać do środka. Problemem są też źle usytuowane i oznakowane okienka, czy brak dostępu do skrzynki pocztowej.

Zaledwie dwa tygodnie temu Poczta Polska dostała po głowie od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nałożył na firmę karę 6,6 milionów złotych za spóźnienia w doręczaniu przesyłek.