"Nasza instytucja dba o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników, także tych z zagranicy. Powinni być chronieni m.in. przed ryzykiem wypadków w miejscu zatrudnienia" - tłumaczy inspektor Williams.

Z inicjatywy HSE cieszy się Konsul Generalny RP w Londynie, Robert Rusiecki. "Pracownicy migracyjni mają w Wielkiej Brytanii dobrą opinię i stanowią ważne źródło siły roboczej. Jednak często bywają wykorzystywani, bo mają ograniczoną wiedzę z zakresu tutejszych przepisów" - mówi konsul portalowi.