Stary cmentarz Podgórski jest najstarszą komunalną nekropolią w Krakowie. Został założony krótko po powstaniu miasta Podgórza (prawdopodobnie między 1768 a 1792 rokiem) i przez ponad sto lat był głównym miejskim cmentarzem.

Spoczywa na nim wielu znanych Polaków, z przywódcą powstania krakowskiego Edwardem Dembowskim na czele. Tu jest grobowiec rodziny Bednarskich, a także groby honorowych obywateli i prezydentów Podgórza, np. Emila Serkowskiego, Józefa Chrystiana Zolla.

Z kolei nowy cmentarz Podgórski - malowniczo położony, ze wspaniałymi rzeźbami i grobami znanych ludzi - jest największym w prawobrzeżnej części Krakowa.

Działania europejskiego stowarzyszenia ASCE obejmują m.in. współpracę w zakresie ochrony i renowacji zabytkowych cmentarzy. A takiej renowacji wymagają podgórskie nekropolie. "Szczególnie na starym cmentarzu Podgórskim dużo grobowców wymaga odnowy, a nawet rekonstrukcji. Niewiele ich pozostało kompletnych" - przyznaje Paweł Kubisztal, prezes Stowarzyszenia Podgórze.pl.

Jest szansa, że grobowce na starym cmentarzu Podgórskim doczekają się renowacji. W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 100 tysięcy zł. Nagrobki do renowacji wytypuje komisja z udziałem m.in. konserwatora zabytków. Do końca kwietnia ma powstać lista rankingowa. W pierwszej kolejności odnawiane będą grobowce najbardziej zniszczone, o znacznej wartości zabytkowej oraz te związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi i upamiętniające zasłużone osoby.