Czek na 181 tys. dol. uzupełniła fundusz w wysokości 3 mln dol., niezbędny do powstania Katedry Studiów Polskich na Columbia University – jednym z najważniejszych ośrodków naukowych nie tylko w USA, ale i na świecie. Teraz będzie można rozpocząć procedurę kształtowania katedry i wyboru jej szefa, co potrwa około roku.

Trzy miliony dolarów to minimalna kwota, jaka była potrzebna do uruchomienia katedry. Problemy z jej zgromadzeniem omal nie pogrzebały projektu. Pomysł utworzenia polskiej jednostki naukowej na Columbii narodził się bowiem już pięć lat temu. Pomysłodawcą był jeden z profesorów uniwersytetu - zajmujący się Europą Środkowo-Wschodnią John Micgiel.

Katedra studiów polskich ma rozpocząć działalność w przyszłym roku akademickim jako autonomiczny wydział. Dzięki temu otrzyma prawo nadawania stopni naukowych do doktora włącznie. Jak mówią osoby zaangażowane w jej utworzenie, studenci, którzy zdecydują się podjąć w niej naukę, poznawać będą nie tylko polski język i historię, ale także zagadnienia związane z sytuacją polityczno-gospodarczą w naszym kraju.