Irlandzkie Wiadomości Przemysłowe podają, że Gerry Lambert winien jest każdemu z Polaków od 2 do nawet 17 tysięcy euro. To w sumie daje kwotę 93 tysiecy euro zaległych wypłat. Sprawą Polaków, którzy pracowali bez kontraktu oraz mieli płacone dużo poniżej ustawowych standardów, oraz wykazu przepracowanych godzin zainteresował się niedawno związek zawodowy SIPTU.

Sprawa trafiła do sądu, który nakazał pracodawcy rozliczenie się z emigrantami. Na razie żaden z emigrantów nie dostał zaległych pieniędzy. "Jeśli nie zapłaci Polakom, wykorzystamy możliwość nałożenia na niego oficjalnego nakazu sądowego" - powiedział Pat McCabe ze związku SIPTU, który uczestniczył w sprawie.