Założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi zostanie pierwszym polskim świętym od sześciu lat - w 2003 roku papież Jan Paweł II podczas czwartej pielgrzymki do Polski kanonizował biskupa Józefa Sebastiana Pelczara.

Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie na Wołyniu. W 1851 roku wstąpił do seminarium duchownego. Sześć lat później założył Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi, któremu powierzył opiekę nad ubogimi. To właśnie siostry z tego zakonu opiekowały się dziećmi z sierocińca i szkoły założonych przez Felińskiego. W 1862 roku został mianowany metropolitą warszawskim.

Po upadku powstania styczniowego arcybiskup Feliński został zesłany przez władze carskie do Jarosławia nad Wołgą. Wolność odzyskał dopiero po 20 latach, ale nie pozwolono mu wrócić do Warszawy. Zmarł 17 września 1895 roku w Krakowie. Od 1921 roku jego ciało spoczywa w podziemiach Archikatedry Warszawskiej.