Portale internetowe, które specjalizują się w poradach podatkowych, oraz strony urzędów skarbowych wymieniają najczęściej popełniane błędy w PIT-ach. Warto je poznać, bo za błędy płaci podatnik. I to dosłownie - najwyższa kara, jaką można zapłacić za źle wypełniony druk, może wynieść nawet 15 tys. zł, a w skrajnych przypadkach błąd może skończyć się więzieniem.

Najczęściej popełniane błędy to:

Błędny NIP podatnika
Wielu podatników zamiast swojego NIP wpisuje w zeznaniu NIP pracodawcy. Nietrudno o taką pomyłkę - podatnicy przepisują ten NIP z druków, które dostają od pracodawcy.

Nieaktualne dane osobowe podatnika
Zmieniając adres albo nazwisko przy okazji zawarcia związku małżeńskiego, należy zawiadomić o tym urząd skarbowy. W tym celu wypełnia się druk NIP-3.

Brak podpisu podatnika
Jak każdy dokument PIT bez podpisu osoby, która go składa, jest nieważny. Może więc zostać potraktowany tak, jakby nie został złożony.

Błędy rachunkowe
Czyli źle przeprowadzone wyliczenia.

Przekroczenie limitów ulg i odliczeń
Każda ulga i odliczenie ma swój limit. I o tym podatnicy często zapominają.

Zła kolejność małżonków
Ten, kto opodatkowuje się wspólnie z małżonkiem, powinien wpisać do zeznania dane swoje i małżonka. Od początku trzeba ustalić, które ze współmałżonków jest "podatnikiem", a które małżonkiem, i w zeznaniu konsekwentnie się tego trzymać. Błąd, który popełniają podatnicy, polega na tym, że kolejność ta jest zmienna.