Wojewódzka konserwator zabytków Barbara Jezierska rozpoczęła już procedurę wpisania wiekowego statku do rejestru. "Obiekt ma znaczną wartość historyczną" - mówi Monika Dziekan, rzecznik prasowy konserwatora.

Postępowanie wpisania Dworca Wodnego do rejestru zabytków zostało wszczęte na wniosek właściciela obiektu, Fundacji "Ja Wisła". "Jest to konieczny warunek do zdobycia przez nas dotacji na remont z Ministerstwa Kultury lub biura konserwatora zabytków" - mówi Przemek Pasek, prezes fundacji. "Zabytkowy status nakłada na nas co prawda obowiązek stosowania się do wytycznych konserwatorskich, jednak przywrócenie dworcowi dawnego wyglądu oraz pierwotnej funkcji było od początku naszym celem" - dodał.

Warszawski Dworzec Wodny to jedna z dwóch bliźniaczych jednostek (dla Płocka i dla Warszawy) wybudowanych około 1885 roku dla firmy "Żegluga Parowa Maurycego Fajansa na Rzece Wisła" w stoczni na Czerniakowie. Przez znawców tematu przystań uważana jest za najstarszą tego typu jednostkę pływającą w Polsce.