Za telewizję modlić się będą klaryski. Dlaczego akurat dziś? Bo 11 sierpnia to dzień św. Klary, która jest patronką telewizji. Siostry zakonne mają nadzieję, że dzięki ich modlitwom reżyserzy, aktorzy i producenci zrozumieją edukacyjną rolę telewizji. Poziom programów telewizyjnych krytykują od dawna nie tylko biskupi, ale także intelektualiści.

Św. Klara z Asyżu patronka telewizji została ogłoszona przez Piusa XII, bo jak twierdzą jej biografowie, miała cudowną umiejętność widzenia i słyszenia na odległość.

"Dzięki Jego łasce mogłam słyszeć wszystkie obrzędy, jakie dokonywały się tej nocy w kościele św. Franciszka" – miała powiedzieć św. Klara w dzień po Bożym Narodzeniu, podczas którego nie mogła być obecna na nabożeństwie.

Modlitwy sióstr zakonnych, które z życiem zewnętrznym utrzymują minimalny kontakt, będą obejmowały zarówno publiczną jak i prywatną telewizję. Telewizję, którą niedawno dziennik "Financial Times" określił mianem piekła.