Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie w sprawie przedsiębiorców po doniesieniach prasy. Z informacji wynikało, że siedmiu największych odbiorców odpadów komunalnych planuje podnieść stawki za wywóz śmieci.

Urząd ustalił, że 1 października 2006 roku pięciu przedsiębiorców podniosło ceny do identycznej stawki. Mięsiąc później to samo zrobiło dwóch pozostałych odbiorców odpadów. Zdaniem UOKiK jednoczesne wprowadzenie identycznych cen za wywóz śmieci nie mogło być przypadkowe i było wynikiem porozumienia zawartego między siedmioma firmami.

Urząd nie kwestionował wprowadzonych przez firmy podwyżek, tylko sposób, w jaki to zrobiły. Wspólne wprowadzanie podwyżek jest zakazane przez prawo antymonopolowe. Metoda zastosowana przez przedsiębiorców wyeliminowała wzajemną konkurencję, unikając przy tym utraty udziału w rynku.

Już podczas postępowania UOKiKu firmy wprowadziły nowe cenniki na wywóz śmieci.

Decyzja UOKiK o ukaraniu firm Ochrona Środowiska, Sita, Remondis, Firma Professional, Zakład Oczyszczania Miasta, Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta, Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy mogą się jeszcze odwoływać.