Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który czeka na akceptację rządu. Lekarze podczas specjalizacji nie będą już zarabiać tyle samo.

Płace 7 tysiecy rezydentów, którzy są finansowani z budżetu państwa, mają być zróżnicowane w zależności od tego na jakiego lekarza i jak długo się kształcą.

Projekt zmiany w przepisach to odpowiedź resortu zdrowia na braki kadrowe w służbie zdrowia. Coraz trudniej znaleźć takich specjalistów jak anestezjolodzy, patomorfolodzy, pediatrzy czy lekarze rodzinni. Szacuje się, że w najbliższym czasie braki będą jeszcze większe.

Obecnie rezydenci zarabiają 2473 złotych brutto. Po zmianach rezydent w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach nauki zarobi 3170 złotych miesięcznie. Lekarze na specjalizacjach deficytowych natomiast 3602 złotych. Po drugim roku płace wzrosną o 10 procent i będą wynosić kolejno 3458 złotych i 3890 złotych.