"Niemcy powinny niezwłocznie zaprzestać wszelkich działań ofensywnych przeciwko Polakom w Poznańskiem i wszystkich innych okręgach” - głosił najważniejszy punkt układu podpisanego późnym popołudniem w niemieckim Trewirze.

Pomimo traktatu walki wciąż trwały, dochodziło jednak do nich sporadyczniej, a powstańcy wielkopolscy uzyskali potrzebną legitymację międzynarodową. Ponieważ układ był przedłużeniem rozejmu kończącego I wojnę światową, ich armia miała teraz status wojsk sojuszniczych, nie zaś zwykłej rebelii.

Wkrótce w Wielkopolsce pojawiła się komisja międzysojusznicza, a zabezpieczona przed Niemcami prowincja mogła udzielić zbrojnej pomocy innemu regionowi rodzącej się Polski. W marcu 1919 roku kompania powstańcza skierowana została do pomocy obleganemu przez Ukraińców Lwowowi

Praktycznie całe terytorium Wielkopolski wraz z Pomorzem oraz skrawkami Powiśla i Mazur weszło w skład Państwa Polskiego, po tym jak 28 czerwca 1919 roku podpisano Traktat Wersalski.