Najtrudniejsza sytuacja jest w mazowieckich gminach: Radzanów, gdzie ucierpiało około 800 gospodarstw o powierzchni ok. 550 ha; Potworów - ok. 700 gospodarstw, ok. 3 tys. ha; Przytyk - ok. 600 gospodarstw, ok. 2,3 tys. ha; Rusinów - ok. 400 gospodarstw, ok. 4,4 tys. ha; Klwów - ok. 120 gospodarstw, ok. 800 ha; Stara Błotnica - ok. 120 gospodarstw, ok. 200 ha; Gielniów - ok. 60 gospodarstw, ok. 300 ha.

Nad usuwaniem skutków nawałnic pracują strażacy - teraz skupiają się głównie na usuwaniu powalonych drzew. Według ich szacunków, na Mazowszu i w Łódzkiem wichury uszkodziły 1132 budynki, w tym 508 budynków mieszkalnych. Zniszczonych zostało też ponad 7,4 tys. foliowych tuneli do uprawy warzyw - głównie w powiecie przysuskim - powalonych jest ponad kilkaset drzew. Straż ocenia, że akcja usuwania skutków żywiołu może potrwać do czwartku.

MSWiA poinformowało, że we wtorek poszkodowani w nawałnicach na Mazowszu dostaną kolejne zasiłki - na łączną kwotę 144 tys. zł. Pieniądze trafią do mieszkańców gmin: Przytyk - 117 tys. zł i Gielniów - 27 tys. zł. "Łącznie dla poszkodowanych z Mazowsza uruchomionych zostało dotąd 861 tys. zł. Z kolei mieszkańcy województwa łódzkiego, gmin Białaczów i Żarnów, otrzymali łącznie 830 tys. zł" - wyjaśniła rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak.

Jak dodała, z tych środków wypłacane są zasiłki na najpilniejsze potrzeby, czyli do 6 tys. zł. Zapewniła, że resort na bieżąco będzie też uruchamiać kolejną pomoc finansową na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych oraz infrastruktury samorządowej.

O kolejne 3,6 mln zł na zasiłki dla poszkodowanych z powiatu opoczyńskiego do MSWiA wystąpił wojewoda łódzki. Środki te mają być przeznaczone na wypłatę zasiłków na remont i odbudowę budynków mieszkalnych.


Pieniądze oprócz tzw. potrzeb bytowych mogą być przeznaczane na drobne remonty mieszkań. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski poinformował, że wystąpił do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak z wnioskiem o uruchomienie dodatkowych środków z Funduszu Pracy i dofinansowanie powiatowych urzędów pracy.

Po południu na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem Kozłowski przedstawił m.in. informacje dotyczące zakresu i rodzaju udzielonej rolnikom pomocy. Podczas spotkania zastanawiano się, jakie jeszcze formy pomocy można zaproponować poszkodowanym.

Według Kozłowskiego uruchamiany jest także program wypłaty zasiłków w kwotach powyżej 10 tys. zł na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych. Środki mają być wypłacane proporcjonalnie do poniesionych strat i w zależności od sytuacji materialnej. Tam, gdzie budynek był jedynym miejscem zamieszkania i sytuacja materialna rodziny to uzasadnia, to te zasiłki będzie można uzyskać nawet w wysokości 100 proc. kosztów odbudowy czy remontu.

Poszkodowani rolnicy mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów klęskowych na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach. Do oprocentowania kredytów dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O kredyt klęskowy można się starać dopiero po oszacowaniu szkód przez specjalnie powołaną przez wojewodę komisję. Na podstawie oceny strat wojewoda wnioskuje do resortu rolnictwa o wyrażenie zgody na udzielenie takiej pomocy. Na tej podstawie osoba poszkodowana zgłasza się do banku i może ubiegać się o przyznanie pieniędzy.

Na pomoc poszkodowanym ruszają też organizacje charytatywne. Na konto Caritas diecezji radomskiej wpłynęło ponad 300 tys. zł. Na początek Caritas zakupi z tych pieniędzy m.in. nowe tunele foliowe niezbędne do uprawy papryki i innych warzyw. Zdecydowano się właśnie na taki zakup, bo uprawy pod tunelami foliowymi są przedmiotem tzw. podwyższonego ryzyka i w większości przypadków nie były ubezpieczone.

Część funduszy Caritas zamierza także przeznaczyć na remont dachów domów zamieszkiwanych przez osoby najuboższe, starsze, samotne i niepełnosprawne. Osoby te mają być wskazane przez gminne ośrodki pomocy społecznej oraz proboszczów.