Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu; na metr kwadratowy może spaść do 35 litrów wody. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Wiatr może osiągać w porywach do 80 km/h - informuje Centrum na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMiGW w Szczecinie.

Ostrzeżenie obowiązuje do późnych godzin wieczornych.

Centrum zaleca ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu. Należy zamknąć okna i drzwi oraz zabezpieczyć przedmioty na balkonach. Wyłączyć zbędne w danej chwili odbiorniki prądu. Unikać przebywania pod drzewami, tablicami reklamowymi, liniami tramwajowymi i wysokiego napięcia.

Nocne nawałnice nad Małopolską i Śląskiem

Zalane piwnice, powalone drzewa, uszkodzone dachy to efekt nawałnic, które przeszły nad województwami małopolskim i śląskim. Strażacy tylko w nocy z wtorku na środę interweniowali na tych terenach kilkaset razy.

Jak powiedział PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak, w akcjach związanych z usuwaniem skutków burz w obu województwach brało udział 300 strażaków. "W Małopolsce interweniowali ok. 100 razy, na Śląsku - 50 razy" - dodał.

Poinformował również, że akcje związane były głównie z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i ulic oraz usuwaniem powalonych drzew. Dodatkowo w woj. małopolskim doszło do trzech pożarów budynków gospodarczych. Powodem były wyładowania atmosferyczne.

"Z kolei w powiecie żywieckim (woj. śląskie) w czasie wichur zerwane zostały dwa dachy, a kolejnych pięć zostało uszkodzonych" - zaznaczył Frątczak.

Z powodu intensywnych opadów deszczu ewakuowano mieszkańców kamienicy w centrum Krakowa. Zalane stropy stanowiły bowiem zagrożenie dla lokatorów.

"O tym jak bardzo intensywne były opady, może świadczyć to jak zwiększył się po nich stan dwóch rzek w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie). Rzeka Kamienica w ciągu trzech godzin przybrała 140 cm, z kolei Łubienka - 182 cm, przekraczając swój stan alarmowy" - dodał Frątczak.