Instytut prognozuje, że w pozostałych zlewniach dopływów Odry lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.