Jak informuje Centrum, padać ma od popołudnia w czwartek do piątkowego wieczora. Deszcz będzie umiarkowany i silny. Meteorolodzy prognozują, że spadnie od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami nawet 40 litrów na metr. Opady najwcześniej wystąpią we wschodniej i północno-wschodniej części województwa.

Centrum zaleca m.in. ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu. Należy zamknąć okna i drzwi, być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem. Sprawdzać, a jeżeli zajdzie taka konieczność, udrażniać przepusty i studzienki odpływowe. Biwakującym w bezpośrednim sąsiedztwie rzek i jezior radzi przenieść obóz w wyżej położone, bezpieczne miejsce.

Podróżując samochodem, należy unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi. Nie należy parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu.