Do rzeszowskiej prokuratury wpłynęło zażalenie na umorzenie śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień przez prokuratorów oraz funkcjonariuszy CBA i ABW przy zatrzymaniu w 2007 r. m.in. b. szefa MSWiA Janusza Kaczmarka. Zażalenie złożył pełnomocnik Kaczmarka.

Jak poinformował we wtorek PAP zastępca prokuratora okręgowego w Rzeszowie Jaromir Rybczak zażalenie po sprawdzeniu pod względem formalnym zostanie skierowane do Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów, czyli do II instancji. Dopiero sąd podejmie decyzję, czy postanowienie prokuratury w sprawie umorzenia uchylić czy utrzymać je w mocy.

Rzeszowska prokuratura umorzyła na początku lutego śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez prokuratorów oraz funkcjonariuszy CBA i ABW przy zatrzymaniu w 2007 r. b. szefa MSWiA Janusza Kaczmarka, b. szefa PZU Jaromira Netzla i b. szefa policji Konrada Kornatowskiego jako podejrzanych w sprawie złożenia fałszywych zeznań i utrudnienie postępowania przygotowawczego w związku z ujawnieniem informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych CBA w resorcie rolnictwa. Kaczmarek i Netzel mieli w tym śledztwie status pokrzywdzonych.

W śledztwie wszczętym w listopadzie 2007 r. śledczy sprawdzali, czy doszło do przekroczenia uprawnień m.in. przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, jego zastępcę, prokuratora krajowego oraz prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sierpniu 2007 r. poprzez wydanie zarządzenia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Kaczmarka, Netzla i Kornatowskiego. Prokuratura badała w tym śledztwie także zgodność z prawem czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez funkcjonariuszy CBA i ABW.

Rybczak mówił na początku lutego, że powodem umorzenia (w większości punktów) był brak ustawowych znamion czynu zabronionego. W opinii prokuratury w tym przypadku istniały podstawy faktyczne i prawne do podejmowania tych działań przez funkcjonariuszy publicznych, czyli ministra i prokuratorów, "a w każdym razie nie doszło do rażącego złamania przez nich prawa". Kaczmarek komentując umorzenie, powiedział PAP, że zwyciężyła korporacyjna solidarność.