W środę zajmujący się dotąd e-administracją podsekretarz stanu w MAC Piotr Kołodziejczyk podał się do dymisji. Do dymisji podali się też Zbigniew Olejniczak, dotychczasowy dyrektor Centrum Projektów Informatycznych oraz jego zastępca Mariusz Grajek.

Według rzecznika MAC Artura Koziołka powodem decyzji Kołodziejczyka była różnica w koncepcji związanej z projektem pl.ID.

Projekt pl.ID - polska ID karta zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznych dowodów osobistych. Według informacji z resortu nowa dyrektor CPI związana jest z branżą informatyczną od ponad 30 lat. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji i kierowaniu dużymi projektami informatycznymi w administracji publicznej.

W latach 1997-1999 pełniła funkcję zastępcy dyrektora departamentu informatyki BGŻ SA, kierowała ogólnopolskimi projektami informatycznymi.

W latach 1995-1997 była doradcą ministra sprawiedliwości. Opracowywała strategie rozwoju systemów informatycznych wspomagających wymiar sprawiedliwości, realizowała projekt Centralnego Rejestru Skazanych oraz projekt CORS.

W latach 1991-1995 była pełnomocnikiem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej ds. informatyzacji, gdzie opracowywała strategię rozwoju systemów informatycznych wspomagających procesy zachodzące w rolnictwie, kierowała projektami informatycznymi wspierającymi działania służb specjalnych ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej np. system prenotyfikacji weterynaryjnej, ogólnopolski system rolniczej informacji rynkowej; system informacji o gruntach rolnych.

W latach 1995-2007 arbiter zamówień publicznych z listy prezesa UZP.

Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. W kręgu szczególnych zainteresowań znajdują się zagadnienia sterowania systemami wielkimi, systemami ekspertowymi oraz audytem i kontrolą systemów informatycznych.

Agnieszka Boboli jest założycielem i wieloletnim członkiem władz ISACA - Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych.

Tomasz Jeruzalski jest wykładowcą i kierownikiem Pracowni Informatycznej oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Na tym wydziale prowadzi zajęcia z zakresu rozwiązań informatycznych oraz zarządzania projektami.

Uzyskał tytuł doktora, broniąc rozprawę doktorską pt.: Systemy informatyczne a efektywność oraz skuteczność procesów administracji publicznej.

Pracował jako kierownik-koordynator projektu IT w instytucjach takich jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Kierował: projektami dotyczącymi zarówno tworzenia i wdrażania systemów transakcyjnych, jak i rejestrów oraz hurtowni danych; projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 oraz projektami realizowanymi ze środków unijnych PHARE, EFS, EFRR.