Według danych z rana, stan alarmowy na rzekach jest przekroczony w 41 miejscach, a w 61 stan ostrzegawczy. Zespoły zarządzania kryzysowego na bieżąco udzielają pomocy w rejonach dotkniętych podtopieniami. Tam, gdzie można już zacząć usuwanie zniszczeń trwa szacowanie strat. Na tej podstawie wojewodowie będą składać wnioski w sprawie uruchomienia rezerwy budżetowej.

W związku z zapowiadanymi opadami oraz spływem wód w zlewaniach, w kolejnych dniach należy spodziewać się wzrostu poziomu rzek. W rejonie występowania burz znacznie mogą podnieść się poziomy wody w kanałach i mniejszych potokach. Grozi to lokalnymi podtopieniami.

W nocy burze spodziewane są na Dolnym Śląsku, a w poniedziałek na południu, wschodzie i w centrum kraju.