Hierarchowie podkreślają , że należy ochronić polskie dzieci i młodzież przed demoralizacją.

Na zakończonym wczoraj zebraniu plenarnym biskupi jednogłośnie przyjęli projekt deklaracji w 70 rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Nad jej tekstem pracowali wspólnie przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce i Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

Biskupi wysłuchali też relacji z prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego. Zapoznali się również z opiniami na temat nauczania religii w szkole i matury z tego przedmiotu.