Z bólem patrzymy na przejawy obecnej walki z krzyżem w naszej ojczyźnie - mówił w homilii bp Tomasik. - Wyrażamy nadzieję, że ten krzyż wróci na swoje miejsce i będzie pomagał w umacnianiu postawy służby osób zatroskanych o dobro wspólne i porządek społeczny. Za tę pracę dziękujemy - powiedział biskup.

Biskup podczas mszy dla pątników wyraził zdecydowany sprzeciw wobec zdejmowania krzyża z miejsc, w których był obecny.

W ubiegłym tygodniu grupa radomskich policjantów wystąpiła do szefa mazowieckiej komendy o odwołanie szefa radomskiej policji Karola Szwalbe. Policjanci zarzucali mu m.in. usuwanie krzyży ze ścian komendy oraz przekonywanie, by nie uczestniczyli w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.