Kwiatkowski dodał, że wcześniej NIK kontrolował różne instytucje w zakresie wsparcia udzielanego WOŚP i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Szef NIK podkreślił, że Izba, by przeprowadzić jedną dużą kontrolę, musiałaby zrezygnować z innej, już zaplanowanej.